Välkommen till

Kvarndala Kulturhistoriska Förening

Föreningen bildades den 19 maj 1988 under namnet Föreningen Klagshamns- och

Västra Klagstorps historia. Namnändringen gjordes 2007.

Vår verksamhet är idag förlagd till Kvarndala gård, som testamenterades till

föreningen år 2000.

Gården är belägen i Västra Klagstorp, några hundra meter sydväst om kyrkan.

(vägbeskrivning)

Efter en omfattande ombyggnad kan vi idag presentera Kvarndala som en

fungerande hembygdsgård. Några foto från den iordningställda bostaden som

den såg ut på 1940-talet.

Våra samlingslokaler med AV-utrustning är tillgängliga för uthyrning till

barndop, bröllop, födelsedagsfester, konferenser mm.

I huvudbyggnaden kan vi visa ett komplett lantbrukarhem från 1940 - 1950-

talet. Vårt unika bildarkiv från våra tre byar och delar av våra gamla föremål

visas i den norra längan, som är vår museibyggnad. I denna byggnad finns

även Järn-Olofs affär från Klagshamn med den gamla genuina inredningen.

Vårt arbete bygger på ideella insatser. Finansiering sker genom medlems-

avgifter, loppmarknadsförsäljning, kaffeservering och uthyrning av våra nya

lokaler.

För alla er som är intresserade av historiska detaljer så rekommenderar vi våra

böcker på undersidan "Böcker/Avhandlingar/Litteratur ", eller tag kontakt med

någon i styrelsen som kan berätta mer.