Kvarndala

Kulturhistoriska Förening

Foto/Dokument-register

(länk till Kvarndalas server)

För allmänheten tillgängliga databaser:

 

Kvarndalas foto-arkiv,

består i dag av drygt 4.000 foton. Av dessa presenteras just nu,

drygt 2.300 i vår för alla tillgängliga databas. Foton adderas

kontinuerligt till alla våra register !

 

Kvarndala dokument-arkiv,

består i dag av drygt 5.000 historiska dokument. Dokument från cement-

epoken i Klagshamn, fastighetsbrev, köpebrev, lagfarter mm.

Av dessa presenteras, just nu, drygt 1.700 i vår för alla tillgängliga databas.

Kvarndala föremåls-arkiv,

är en presentation av till föreningen skänkta, äldre, föremål. Dessa finns,

och visas på gården, men en mindre del presenteras även här.

 

Kvarndala skolfoto-arkiv,

Här presenteras klassfoto och komfirmationsbilder från olika skolor/kyrkor

inom våra tre kommuner.

Kvarndala då och nu-arkiv,

Här presenteras objekt-jämförande foto. tex en fastighets utseende på

1800 talet kontra dagens utseende.