Kvarndala

Kulturhistoriska Förening

Bli medlem !

Vi kan idag notera strax under tusen medlemmar, men vill naturligtvis gärna bli fler.

 

Årsavgiften är synnerligen blygsam. För 2018 gäller 60 kronor per medlem.

 

Man kan även bli ständig medlem vilket kostar 1 200 kronor.

 

 

 

Inbetalning kan ske till Bankgiro nr 5352-5820.