Kvarndala

Kulturhistoriska Förening

Klagstorps Kalkbrud

Korrespondens från Klagstorp Kalkbruds huvudkontor i Köbenhavn till

Klagstorp Kalkbrud, Klagstorp. (Senare Klagstorp Kalkbrotts AB)

 

 

 

 

 

 

 

Allt publicerat material finns i Kvarndalas ägor/arkiv.

 

år 1897 (pdf)

 

år 1898 (pdf)

 

år 1899 (pdf)