doc ordningsregler

 

KVARNDALA KULTURHISTORISKA FÖRENING

 

ORDNINGSREGLER FÖR UTHYRNING AV LOKALER

 

Max antal personer i stora salen = 100, cafeterian = 40

 

1. Lokalerna uthyres endast till myndig person för familjefester, bröllop, barndop, barnkalas,

konfirmation och begravningar, samt för konferenser och utställningar.

 

2. Lokalerna uthyres ej för ungdomsfester, övernattning eller affärsverksamhet.

 

3. Vi förbehåller oss rätten att begära legitimation eller referens i de fall hyresgästen

inte är känd av oss.

 

4. Endast den lokal som är hyrd, får användas.

 

5. Hyresgästen ansvarar för att inga obehöriga personer släpps in i lokalerna och att inga

ytterdörrar lämnas öppna.

 

6. Om AV-utrustning önskas användas, skall detta meddelas vid bokningen!

 

7. Om flaggning vid festtillfälle önskas, skall detta meddelas vid bokningen!

 

8. Rökning är förbjuden i samtliga lokaler. Rökning kan ske utomhus, dock skall alla

fimpar kastas i därför avsedda askkoppar. Fimpar får ej kastas i trädgården.

 

9. Alla former av eldning, på innergården, på serveringsplatsen i söder, på

parkeringsplats och tillfartsväg samt i trädgården är förbjudna !

Marschaller får endast ställas upp på av oss anvisad plats. Utomhusgrillning får ske

på för ändamålet iordningställd plats.

 

TÄNK PÅ BRANDFARAN!

 

10. S.k. rökmaskiner eller bordsfyrverkerier får inte användas, då risk föreligger att

rök kan utlösa brandlarmet.

 

11. Skulle brandlarmet p.g.a. oförsiktighet utlösas, är hyresgästen skyldig att betala

utryckningskostnaden för s.k. falsklarm.

 

12. Hyresgästen ansvarar själv för eventuellt kvarglömda saker.

 

13. Catering och kaffekokning etc. är tillåten, medan tillagning av mat i lokalerna är förbjuden.

 

14. Vid fester disponeras lokalen fram till kl 02.00. Dock får musik endast spelas fram

till kl 01.00 och med normal ljudvolym.

 

15. Flyttning av bord och stolar ingår ej i hyreskostnaden, utan hyresgästen får placera dessa

efter eget önskemål. OBS! Nödutgångarna får ej blockeras!

 

Bord och stolar skall återställas enligt ursprunglig placering.

 

 

Tillbaka

 

 

Copyright © All Rights Reserved