Kvarndala

Kulturhistoriska Förening

01. Klagshamns S-förenings Julmöte den 10 december 1974 i V:a Klagstorp.

Fritz Bergkvist talar om gångna tider i V:a Klagstorp och Bunkeflo kommuner.

Fritz Bergkvist avled 1979.

 

Uppspelning av bandet. (39 min)

 

 

02. Intervju med Helge Andersson & Gulli, Nils Fredrikssongatan 10 Svedala.

 

Uppspelning av bandet. (11 min)

 

 

03. Axel Stern 84 år, talar om Klagshamn.

Inspelat från Radio Malmöhus.

 

Uppspelning av bandet. (29 min)

 

 

04. Klagshamns S-förenings utställning lördag 31/8 - 8/9 1985 och söndag den

8 september 1985. Berättar Mille Hansson om Klagshamns Historia i Klagshamns

Folketshus.

 

 

05. Klagshamns S-förenings möte. Mille Hansson berättar mer om Klagshamns histori

 

Uppspelning av bandet. (48 min)

 

 

06. Mille Hansson berättar om "En vecka med en arbetarfamilj på 1920-talet".

 

07. Föreningen Västra Klagstorps Historia. Karl-Gustav Fredenberg berättar om

cementtilverkningen "Från Mörja till Portland" i Klagshamns Folkets Hus.

08. Föreningen Klagshamns och Västra Klagstorps Historia. Bertil Ekenstierna om

Hamnen, Fiske, Bad och Rekreation i Klagshamns Folkets Hus.

 

09. Föreningen Klagshamns och Västra Klagstorps Historia. Presenterades Oxie Härads

Hembygdsförenings årsbok av Elsebeth Bager, Sigvard Tyge, Karl-Anders Jönsson

och Mille Hansson i Klagshamns Dansrotunda.

 

10. Föreningen Klagshamns och Västra Kagstorp Historia. Berättar Walter Svensson

och Sven Lundberg om Stenhuggare i helg och söcken i Klagshamns Folkets Hus.

 

11. Föreningen Klagshamns och Västra Klagstorps Historia. Berättade Mille Hansson om

nöjesliv, bio, teater, amatörteater i Klagshamns Fokets Hus.

 

12. Studiebesök i Västra Klagstorps kyrka med Föreningen Klagshamns och Västra

Klagstorps Historia. Inspelat av Ing-Britt Colmell och Bror Olsson.

13. Föreningen Klagshamns och Västra Klagstorps Historia. Berättade Artur o Stig Möller

om tiden från hästsko till traktorhjul.

 

14. Föreningen Klagshamns och Västra Klagstorps Historia. Mille Hansson och Bertil

Ekenstierna berättade och visar bilder för klass 6 Tygelsjöskolan kl. 9,30-10,25 i

Klagshamns Folkes Hus.

 

15. Föreningen Klagshamns och Västra Klagstorp Historia. Mille Hansson och Rolf Sjöström

berättade och visade 39 st. bilder "När Klagshamnsborna bytte helgedom".

 

16. Föreningen Klagshamns och Västra Klagstorps Historia. Höstens aktiviteter

Karin Neglen och Sven Lundberg sjunger och spelar.

 

17. Förening Klagshamns och Västra Klagstorps Historia. Teaterövning Glada Hörnansvängar

och Klagstorpadrängar.

 

18. Föreningen Klagshamns och Västra Klagstorps Historia. Berättar Mille Hansson Lunds

stifts herdaminnen. Från Tygelsjö och V. Klagstorp visar Rolf Sjöström bilder.

19. Föreningen Klagshamns och Västra Klagstorps Historia. Berättar Gunilla Olsson om

gamla julseder.

 

20. Föreningen Klagshamns och Västra Klagstorps Historia. Bertil Ekenstierna, Rolf

Sjöström och Bror Olsson. De sökte jobb i Klagshamn för 100 år sedan. Kåseri och

bildvisning.

 

21. Föreningen Klagshamns och Västra Klagstorps Historia. ALU 7 st. i en projektgrupp

Bertil Ekenstierna och Bror Olsson berättar om bibliotek och informerar om socknens

historia insp. av Sv. Industriarbetar förbundet.

Band 1(2).

 

22. Föreningen Klagshamns och Västra Klagstorps Historia. ALU 7 st i en projektgrupp.

Bertil Ekenstierna och Bror Olsson berättar om bibliotek och informerar om socknens

historia i nsp. av Sv. Industriförbundet.

Band 2(2).

 

23. Föreningen Klagshamns och Västra Klagstorps Historia. Berättade Elsebeth Baget om

Petersborg, Katrinetorp och bygden.

24. Föreningen Klagshamns och Västra Klagstorps Historia. Tisdagen sen 9 november 1993

och tisdagen den 8 november 1994. Bror Olsson, Greta och Stig Möller intervjuar Alma

Andersson. Alma är född 19030609 om Västra Klagstorps historia.

 

25. Föreningen Klagshamns och Västra Klagstorps Historia

Studiebesök i Gustav Pålsson huset, Käglinge där Per Ragnarsson och Sven Henriksson

berättar om huset. Vi var 25 st. (därefter Glostorps Kyrka)

 

26. Anita Hamberg Radiolan inspelat i Klagshamn. Kalk och cementindustrin, hamnen.

Bertil Ekenstierna och Bror Olsson.

 

27. Detta band har spelats in från Radiolan den 24/10 och 31/10 1994. Se band 26.

 

28. Per Berggren berättar om geonolgi för studiecirkelen V.Klagstorps Historia.

 

29. Per Berggren berättar om geonologi för studiecirkeln V Klagstorps Historia.

 

30. Sveriges Radio Intervjuar Birgitta Magnusson och Bertil Ekenstierna om cement-

fabriken. Bertil intervjuas av Sveriges Radio Birgitta Ridklubben

 

31. Rolf Sjöström berättar om Edvard Persson. Karin Neglen och Rolf Sjöström

 

32. Diabilder på skolplancher och klocker tillverkade av Sixten Karlsson. Sven spelar och

sjunger.

 

33. tappat innehåll

 

34. Ingmar Billberg och Marja Ericsson Öresundsprojektet.

 

35. Temadag i Klagshamn, Folkets Hus. Gästas av doctorand Marie Hansson som kommer

att hålla ett föredrag om Sydvästra Skånes allmogeträdgårdar och dess växter.

 

36. Personer och minnen från svunnen tid

 

37. Intervju med Alvar Nilsson, f.d. banarbetare m.m. vid Klagshamns Cementverks AB.

Intervjun utförd i dennes hem av Mattias Grafström, kandidatstuderande vid historiska

institutionen, Lunds universitet.

38. Jag (Bror Olsson) intervjuvar Gösta Mårtensson.

 

39. Intervju med Mimmi Jönsson Hylliehemmet.

 

40. Valter Svensson berättar om Kalkugnen.

41. Temadag i Klagshamns Folkets Hus. En resa i tiden från Knäppekängor och arbetarlängor

till adidasskor och storstadsbor. Curt - Åke Stålhammar om IFK Klagshamn.

 

42. Temadag i V Klagstorp. Fred-Arne Ahnelöf berättar om skolornas historia.

 

43. Harry Anderssson Skumparp

 

44. Studiecirklarna i Västra Klagstorps historia. Erik Hartler och Per Thynell berättar om

gamla Tygelsjö.

 

45. Anders Reisnert Föreningen Klagshamns 10-års verksamhet.

 

46. Kalkugnen Walter Svensson berättar historien.

 

47. Intervju med Gulli och Hugo Hansson. Lars Pehrsson och Bror Olason

 

48. Föreningen Klagshamns och Västra Klagstorps Historia årsmöte.

Kulturhistoriska strandhugg från Hyllie tiil Foteviken med Sven Rosborn

 

49. Naturskyddsföreningen i Malmö årsmöte.

Jag informerar om Västra Klagstorp och Klagshamns Historia.

 

50. Tillhör vidiofilmen inspelat på prov. Bror Olsson

 

51. Docent Göran Hallberg dialekt och ortsnamnsarkivet i Lund. Berättar om ortsnamn

i Oxie Härad.

 

52. Intervju med Anton Persson.

 

53. Kyrkogården, Stina Larsson berättar om en del gravställen där hennes släktingar vilar.

 

54. Föreningen Klagshamns och V. Klagstorps Historia. Åke Truedsson berättar om grönsaker

och hälsa.

 

55. Intervju med Knut-Erik Larsson på Tegnergatan 92.

 

56. Sven Lundberg spelar vid julsamkväm. Filmen " Från sådd tillskörd ".

 

57. Föreningen Klagshamns och V Klagstorps Historia. Temadag arkeologerna Ulrika

Wallenbom och Daniel Selander berättar om utgrävningarna på Nr 7.

 

58. Då var jag Bror Olsson i Tygelsjö och pratade med Sigurd Lindkvist Bågfilsgatan 33.

Sigurds son Karl-Gustaf var med. Vi pratade om gamla tider. Sigurd f 1913-03-27.

 

59. Intervju med Ella Olsson

 

60. Intervju med Ove Olsson o Sven

 

61. Radio Malmö Direkt Inspelning om Kvarndala gårds upprustning.

 

62. Temadag. Gatunamn Rolf Sjöström

 

63. Mary Andersson på Kvarndala.

 

64. Kennet Johansson Årsmöte

 

 

 

 

 

 

 

Bandade intervjuer

(sidan är vilande tills vidare)