Kvarndala

Kulturhistoriska Förening

Hem

                   


Kvarndala gårds historik

            Kvarndala gård i Västra Klagstorps socken, är en av sex gårdar, som fick ligga kvar i

            bykärnan vid enskiftet år 1804. Gårdens kringbyggda form har bibehållits från den

            tiden. Enligt en storskifteskarta från år 1788 låg gården inklämd mellan gård nr 12 i

            norr och gård nr 10 i söder. Enskifteskartan från 1804 visar att gården låg kvar på

            samma ställe som år 1788, medan granngårdarna var utflyttade. De äldsta uppgifterna

            om gården, som vi med hjälp av Malmö Släktforskarförening funnit, daterar sig från

            slutet av 1600-talet. Enligt studier på plats av sakkunnig från Malmö Kulturmiljö, äldre

            kartmaterial och fotografier, kan dock konstateras att det troligen endast är delar av

            boningslängan, som härrör från tiden före enskiftet dvs från 1700-talet. Från mitten av

            1800-talet finns anteckningar om att gården var i dåligt skick. Det kan därför på goda

            grunder antas att övriga byggnader härstammar från 1800-talets senare hälft och då

            ersatt äldre uttjänta föregångare. Öster om porten i södra längan låg en stubbamölla,

            som dock blåste ner i en storm 1909.


            Vid den arkeologiska undersökningen år 2010 i samband med ombyggnaden fann man

            grunden till den gamla möllan. Den ligger nu öppen för allmän beskådan. Vid under-

            sökningarna påträffades också 17 stolphål, varav minst 4 sannolikt härstammar från

            ett gammalt långhus vars historia går tillbaka till medeltiden.


            Albert Knaust, som övertog gården den 14 mars 1909, köpte ”Höga Mölla”, en vindmölla

            som stod i Kirseberg i Malmö och monterade upp den på Kvarndalas ägor, strax väster

            om gården. 1910 startades malningsverksamheten. Möllan drevs med vindkraft fram till

            1930-talet, då vingarna monterades ner och den moderniserades och drevs med olja och

            sedermera med el.


            1924 köptes gården med möllan av Nils Bernhard Mårtensson och hans hustru Gerda.

            Efter Nils död 1940 fortsattes driften av hustrun med hjälp av sönerna Gösta och Kurt.

            Gösta skötte huvudsakligen jordbruket, medan Kurt tog hand om kvarnrörelsen. Denna

            upphörde dock helt omkring 1970 och 1991 såldes kvarnen, som idag är privatbostad.

            Parallellt utförde bröderna också transporter med häst och vagn. Bl a sköttes distribution

            av kol och koks för Martin Hanssons Lanthandel och snickeriprodukter för Orvar

            Berggrens Snickerifabrik. Efter moderns död 1975 fortsatte bröderna verksamheten.

            Gösta blev den, som även i fortsättningen ägnade sig åt jordbruket. Han utförde samtidigt

            omfattande kemisk besprutning för andra lantbrukare. Kurt hade jämsides med arbetet

            på gården även anställning som lagerarbetare på närbelägna Svitaverken. Gården               

            brukades fram till början av 1990-talet då jorden arrenderades ut.

 

           Kvarndalas siste enskilde ägare blev således Gösta Mårtensson, som avled den 13 mars

            2000. Han var medlem i föreningen sedan starten 1988 och aktiv i våra studiecirklar. Han

            deltog, 88 år gammal, i föreningens årsmöte dagen före sin död. I sitt testamente donerade

            han gården med tillhörande mark samt såväl yttre som inre inventarier till vår förening.

 

          Ägarhistorik 


            1697        Nils Andersson, m h Ingeborg Svensdotter, ägare till nr 11, ½ mantal 

            1728        Pär Svensson (död 1733) m h Ingar Svensdotter

            1742        Johan Hansson (död 1744) m h Ingar Svensdotter  (troligen änka efter Pär Svensson)

            1744        Micael Mårtensson (död 1755) m h Ingar Svensdotter  (troligen änkan efter

                            Pär Svensson respektive Johan Hansson)

            1755        Jöns Nilsson Schrewelius gifte sig med Johan Hanssons dotter Kierstina

                           Johansdotter och övertog gården

            1767        Per Persson (1735-1794) m h Kierstina Andersdotter 

            1795        Jöns Persson gift(1795) med Per Perssons änka Kierstina Andersdotter (död 1819)

            1810        Jöns Persson (död 1849) överlämnar en del av gården (1/8-dels mantal av 4/8 delar)   

                            till styvsonen  Christen Persson (1788-1881)                             

      Ca 1820        Jöns Persson drar sig tillbaka som undantagsman och bosätter sig på nr7.                   

                            Gården delas mellan styvsönerna:

                            Christen Persson, 3/16-dels mantal. Christen gifte sig 1821 med Boel Svensdotter.

                            Denna del utgör det som senare kom att kallas Kvarndala.

                            Lars Persson (1783-1845) m h Elna Nilsdotter och

                            Anders Persson (1781-1858) m h Elna Larsdotter                             

             1859      Sven Christensson (son till C. Persson) m h Mätta Olsdotter. Han byggde en

                            stubbamölla strax söder om porten på Kvarndala, troligen 1885, och startade en

                            kvarnrörelse. Möllan blåste ner i en storm 14 november 1909. 

              1897      Elof Jeppsson m h Bothilda Svensdotter (dotter till S Christensson).

              1909      Albert Knaust köpte gården 30 nov 1908 med tillträde 14 mars 1909.

                            Därmed gick gården ur den släkts ägo, som brukat den i minst 140 år.

                            Stubbamöllan blåste ner i en storm 14 november 1909.

                            Knaust flyttade då ut ”Höga Mölla” från Kirseberg i Malmö och byggde upp     

                            den en bit från Kvarndala, där den fortfarande står.

                            Möllan började mala i V. Klagstorp år 1910 och upphörde sedan omkring 1970.

                            Idag fungerar den som privatbostad.

              1924      Nils Bernhard Mårtensson (1886-1940) och hustrun Gerda

              1940      Gerda Mårtensson (1886-1975)

     1975-2000      Sönerna Gösta Mårtensson (1911-2000), Kurt Mårtensson (1921-1995)

              2000-     Kvarndala Kulturhistoriska Förening genom donation av Gösta Mårtensson


            Ägarna till gård nr 11 efter uppdelning på Jöns Perssons styvsöner 1822-


             A              Kvarndala


             1822  Christen Persson (1788-1881), 3/16-dels mantal, m h Boel Svensdotter (död 1869)

             1859  Sven Christensson (1834-1909) m h Mätta Olsdotter (död 1908)

             1897  Elof Jeppsson (1872-1909) m h Bothilda Svensdotter (dotter till Sven Christensson)

             1909  Albert Knaust (1874-1946)

             1924  Nils Bernhard Mårtensson (1886-1940) och hustrun Gerda

             1940  Gerda Mårtensson (1886-1975)

    1975-2000  Gösta Mårtensson (1911-2000), Kurt Mårtensson (1921-1995)

             2000- Kvarndala Kulturhistoriska Förening genom donation av Gösta Mårtensson

                           

              Delning av gården 1822- (enl. lantmäteriakt 18, år 1846 och 28, år 1867)

 

             B              Granngård 1


              1822  Anders Persson (1781-1858), 3/16-dels mantal, m h Elna Larsdotter (död 1849)

              1862  Hans Persson (1833-1913) svärson,§§§ m h Hanna Andersdotter (död 1891)

         ca 1900  Ola Jönsson, sammanläggning med Åkeshem.

               Nils Olsson(1887-1954) m familj, kreaturshandlare, var hyresgäst till 1936.

               Samma år flyttade Hugo Andersson(1906-1991) in och bodde där till 1946. Husen revs 1948.


              C              Granngård 2, Åkeshem 


             1810  Christen Persson blev tilldelad denna del av styvfadern

              1822  Lars Persson (1783-1845), 1/8-dels mantal, m h Elna Nilsdotter

              1845  Änkan Elna Nilsdotter (1783-1854)

              1859  Jacob Åkesson (1819-1875) m h Hanna Nilsdotter

              1875  Änkan Hanna Nilsdotter (1822-1896)

              1885  Ola Jönsson (1861-1941) (svärson) m h Kjersti Jacobsdotter (död 1887)

              1887  Ola Jönsson änkling, omgift (1892) med Karna Andersdotter (död 1945)

              1936  Axel Svensson (1890-1963), arrendator

              1948  Karl Jönsson (1893-1978), son till Ola J, arrenderade ut jorden till sonen Karl-Anders

              1951  Karl-Anders Jönsson (1923-2005) köpte Åkeshem

              1991- Bröderna Jakobsson