Kvarndala

Kulturhistoriska Förening

Litteratur

   Klagshamn - En studie av kustområdets utveckling från agrara

   näringar tillindustriort i stadens randzon 1890-1979.

   Uppsats C 5 inom projektet sydsvenska kustmiljöer vid ekonomisk-

   historiska instutionenvid Lunds universitet.

   Helen Hansson Smidinger, 1980.

   Hela avhandlingen, 97 sidor, går att läsa eller ladda ned som PDF.

   Mitt Klagshamn

   Axel Stern, 1980

   Hela boken, 31 sidor, går att läsa eller ladda ned som PDF.

  Kvarndala gård - ur ett trädgårdshistoriskt perspektiv

   Kandidatuppsats 10 p, SLU Alnarp, av

   Boel Persson, februari 2008.

   Hela avhandlingen, 86 sidor, går att läsa eller ladda ned som PDF.

   ( finns även på http://ex-epsilon.slu.se:8080/archive/00002185/ )

  

 Odla och äta.

 Av Anna Andreasson och trädgårdscirkeln vid Kvarndala gård.

   Detta är inte en vanlig kokbok utan en kokbok som hör till en 

   restaurerad trädgård från 1930- och 1940-tal, Kvarndala gård

   mitt på Söderslätt i Skåne. Låt er inspireras till att odla och äta!

   Boken finns att köpa på Kvarndala. (medlemspris 85 kr)

SLUTSÅLD !

 

 

 Då som nu.

  "Sedan 2008 har Trädgårdscirkeln på Kvarndala arbetat med att

    varsamt restaurera trädgården till som den såg ut under 1930-

    och 1940-talet. Vi tycker detta är en spännande tid i trädgårds-

    historien - en tid då självhushåll och egen odling för lite extra

    hushållsinkomster fortfarande var vanligt, men som samtidigt inte

    var så länge sedan. Det finns fortfarande människor som kan

    berätta och levande växter att återupptäcka. .................. "

pris 100 kr.

Tygelsjö - Gårdarna och husens historia. Del 1.

Boken handlar om hur ägandet och brukandet av gårdarna i Tygelsjö

har skiftat under århundradenas lopp.

Här kan vi läsa om Knutskan och om kusliga öden på Ödeshill liksom

om Pile-skräddarens bravader. mm.

Boken är illustrerad med bilder och kartor och tar oss längst

tillbaka till "Tyelsse Sochn och by" 1658, när Skåne blev svenskt.

pris 200 kr.

Tygelsjö - Gårdarna och husens historia. Del 2.

Boken handlar om husen i Tygelsjö.

Mer eller mindre dråpliga berättelser finns nedtecknade och ger en

liten inblick i livet i byn.

Man får veta varför tåget hölls kvar på stationen en gång om året,

hur det gick för Otto Pragners Mercedes Benz samt varför Alfred

begärde skilsmässa från sin syster Maria.

I boken avslöjas vem som ansåg sig vara den enda personen i

Tygelsjö, som hade intyg på att vara vid sina sinnens fulla bruk.

pris 200 kr.

 

Klagshamn - Husen och gårdarnas historia

Detta är historien om husen i Klagshamn, Västra Klagstorp socken.

Gårdarna byggdes tidigare, men husen kom i huvudsak till under

industriepoken i slutet av 1800-talet fram till slutet av 1930-talet.

Det är också en bok som innehåller namnen på många av dem som

ägde och bodde i husen under denna tid och fram till våra dagar.

Här berättas också om när hälsovårdsmämnden redovisade bristerna

i ett av hyreshusen, som bl a hemsöktes av sandödlor.

Det finns också protokoll från rättstvisten då läkaren som tjänst-

gjorde på sjukstugan under spanska sjukan stämde kommunen på

sitt arvode.

Det har också framkommits att det funnits, inte en, men två möllor

på Möllevägen.

Boken är illustrerad med kartor och ca 330 foto.

pris 200 kr.