Kvarndala

Kulturhistoriska Förening

Ordförande har ordet

       Hej,

       Tiden löper snabbare och snabbare. Eller är det bara så den uppfattas ju äldre   

       man blir? Nu är det snart höst och dags för ett nytt program.

       Våren har varit full av aktiviteter på Kvarndala. Som vanligt! Skolorna i

       Klagshamn och Tygelsjö har varit på besök och förhoppningsvis har barnen lärt

       sig något om sin hembygd och gamla tiders liv och leverne.

      Våra aktiviteter under våren har varit välbesökta och intresset för våra byar har

       blivit större, vilket bl a visade sig vid byavandringen i Klagshamn. Därför

       kommer vi i höst att reservera tre kvällar, där alla intresserade är välkomna för

       att lära mer om sin hembygd. En av våra temadagar ägnar vi också våra byars

       historia.

       Under våra Öppet Hus-dagar skall vi också försöka ha fler aktiviteter och hur

       dessa kommer att se ut är i dagsläget inte bestämt. Vi har även beslutat att

       ändra våra öppettider till kl 11-15 vid alla arrangemang utom temadagar och

       julmarknad.

    Välkomna till Kvarndala Hembygdsgård!

       Hälsar

       Anita