Kvarndala

Kulturhistoriska Förening

Pågående aktiviteter.

våren 2018

 

STUDIEVERKSAMHET

 

Alla medlemmar hälsas välkomna att delta. Är du inte medlem, kan du teckna dig i samband med cirkelstarten. Våra studiecirklar genomförs i samarbete med ABF.

 

1. V Klagstorp-Klagshamns historia

Tisdagar jämna veckor kl 18.30–20.45. Start den 23.januari

Cirkelledare: Britt-Marie Lydahl.

2. Tygelsjös historia

Tiisdagar udda veckor kl 19.00–21.15. Start den 30 januari.

Cirkelledare: Bjarne Harved, Ingegärd Regnell.

 

3. Att sköta och bevara en gammal trädgård

Torsdagar jämna veckor kl 18.00–20.15. Start den 8 mars.

Cirkelledare: Ingegärd Regnell.

 

4. Släktforskning – fortsättning Avslutad

Onsdagar kl 10.oo -12.15. Start den 7 mars. Max 12 deltagare.

Cirkelledare: Anita Nilsson. Kostnad för åtta studietillfällen: 250 kr.

 

5. Släktforskning – nybörjare Avslutad

Onsdagar kl 13.oo -15.15. Start den 7 mars. Max 8 deltagare.

Cirkelledare: Anita Nilsson. Kostnad för åtta studietillfällen: 250 kr.

6. Lär känna din hembygd från sadeln

Torsdagar kl 10.00, mars tll november, med start 22 mars. Cirkelledare: Ingegärd Regnell.

Vi samlas vid Kvarndala och cyklar oftast mellan 20 och 30 km i närområdet,

stannar och tittar på olika saker. Vi har egen matsäck med, som förtärs under

mycket prat och glada skratt. När det är sämre väder promenerar vi istället.

 

För anmälan och närmare information om cirklarna, ring:

Britt-Marie Lydahl 0706-43 17 43, Anita Nilsson 040-46 83 68,

Bjarne Harved 0702-96 40 23 eller Ingegärd Regnell 0733-90 68 72.