Kvarndala

Kulturhistoriska Förening

Skolklass-besök / undervisning

Under skolterminerna har årsklass 2 i Klagshamns och Tygelsjös skolor,

i samarbete med skolorna, sedan några år undervisats av pensionärerna på

Kvarndala över tider som gått.

 

Undervisningen har skett under några förmiddagar och resulterat i grupparbeten

av eleverna vilket redovisats för föräldrarna vid en kvälls-sammankomst.

(om intresse finns för något, eller del av, visade foto vänligen kontakta oss)

 

Foto från träffarna:

Besök på Kvarndala gård april/maj 2016

 

Strandskolan klass 2c + halva 2a

Undervisning

Mingel vid redovisningen 11 maj

Strandskolan klass 2b + halva 2a

Undervisning

Mingel vid redovisningen 18 maj

 

Besök på Kvarndala gård april/maj 2015

Strandskolan klass 2 A

Strandskolan klass 2 B

Strandskolan klass 2 C

 

Besök på Kvarndala gård augusti 2014

Tygelsjöskolan klass 2B

Tygelsjöskolan klass 2C

 

Besök på Kvarndala gård maj 2014

Klagshamnsskolan 2 tisdagsgruppen

torsdagsgruppen