Kvarndala

Kulturhistoriska Förening

Kvarndala trädgård

Kvarndala gårds trädgård med köksträdgård blev igenvuxen bl.a. av sly

(dvs. oönskade, frösådda plantor, befintliga träd och buskar i trädgården)

gullriset bredde ut sig och likaså gjorde t.ex. murgrönan.

År 2008 gjordes en inventering av Boel Persson (även den

finns på hemsidan) och en handlingsplan gjordes upp hur man skulle återställa

trädgårdens utseende så som den såg ut under 1930 talet.

Till vår hjälp hade vi gamla fotografier, vice ord.f. Bror Olssons goda minne

och trädgårdsarkeolog Anna Andreasson.

 

En av de första åtgärderna i trädgården var att frilägga gångarna så man kunde

komma till överallt, då upptäcktes att det möjligen kunde finnas en dold gång i

nordsydlig riktning längs i väster! Samtidigt vidtog arbetet med att röja undan

sly och annan oönskad vegetation.

 

Under åren som gått sedan starten har det hänt mycket! Nu kan man inte kalla

trädgården för fallfärdig längre.

 

Bland allt som har åstadkommits kan nämnas :

 

• Återplantering av hagtornshäcken i väster.

• Plantering av buxbom längs gångar och rabatter som saknade sådan.

• Plantering av lindplantor för att återskapa det forna lusthuset på

samma plats där det gamla låg.

• En kopia av det gamla utedasset har uppförts, dock användes det

som trädgårdsförråd numera.

• Gångarna har belagts med tidstroget grus, Kvidingegrus.

• En köksträdgård har anlagts

 

Hagtornsplantorna som använts är frösådda sådana, som hittats i trädgården

och buxbomsplantorna har tagits från befintliga häckar varje gång de klippts,

därför tar det flera år innan alla kanter är planterade eftersom varje klippning

ger ett begränsat antal plantor.

Lindplantorna är identifierade från ett svart-vitt foto som småbladig lind och

lusthuset har även fått tidstrogna trädgårdsmöbler.

 

Jo, det fanns en trädgårdsgång i väster under jordlagret! När man grävde

hittades samma typ av grus som sedan lades på gångarna, även rader av

befintliga lökväxter antydde platsen för gången. På samma sätt hittade man

läget för det gamla lusthuset.

 

I köksträdgården odlar vi förträdesvis gamla sorter av köksväxter som odlades

på den 30-40 talet t. ex potatis,olika rotfrukter och mest stolta är vi över

potatislöken vars namn kommer från växtsättet, den räntar på samma sätt som

potatis! Det lilla överskott vi får av grönsaker säljer vi bl. a. på våra loppisdagar

och de går åt som smör i solen (oftast).

Vi har också en plantskola för växter och lökar som odlats i närområdet.

 

Återigen kan man njuta av trädgården - från tidig vår avlöser växternas blomning

varandra. Vintergäck, snöklockor, snödroppar, scilla följs av kejsarkronor,

narcisser och tulpaner därefter kommer liljor, pioner, prästkragar och det sista

som blommar är gullriset sent på hösten!

 

Vi tar gärna emot studiebesök och guidar även i trädgården, vi har varit med

i Öppna trädgårdar (Limhamn) och ser fram mot fler besök.

Varmt välkomna är ni även till vår studiecirkel: att vårda och bevara en gammal

trädgård och den som är intresserad av trädgårdsarbete är också välkommen att

hjälpa till med skötseln av trädgården förträdesvis söndag eftermiddagar kl. 13- 16.

 

Vår inspirerande kokbok "Odla och äta" samt

trädgårdscirkelns andra bok "Då som nu: Kvarndala Trädgård i tiden"

finns till salu på Kvarndala och via näthandel bl. a. hos Bokia.

(se fliken böcker)

 

Foto (pdf) från Trädgårdscirkelmöte 2013-11-26.

Foto (pdf) från Potatisprovning 2013-11-26