Inseksbostäder

Kvarndala

Kulturhistoriska

Förening.

 

I Kvarndalas trädgård finns nu uppsatt tre skulpturala insektsbostäder av restmaterial som trä, ull, ett rostigt gammalt oljefat och trasiga slangar. De är tillverkade av elever från Tygelsjöskolans fritids, F-klass-3:an tillsammans med konstnärerna Karin Frankenstein och Tomas Auran. Under processen har man samtalat om insekternas viktiga roll i ekosystemet och hur avgörande de är för alla levande på vår planet och hur vi med enkla metoder kan göra stor skillnad för den biologiska mångfalden i vår närmiljö. Eleverna har under stor frihet satt samman och målat restmaterialet och skapat levande, lekfulla skulpturer samt borrat mängder av hål med handborrar och stora borrmaskiner.

Fler bilder.

insekt
IMG_4191
IMG_4197
IMG_4198
IMG_4199
IMG_4200
IMG_4201
IMG_4202