Avhandlingar

Kvarndala

Kulturhistoriska

Förening.


   Mitt Klagshamn

   Axel Stern, 1980

   Hela boken, 31 sidor, går att läsa eller ladda ned som PDF.


   Kvarndala gård - ur ett trädgårdshistoriskt perspektiv

   Kandidatuppsats 10 p, SLU Alnarp, av Boel Persson,

   februari 2008.

   Hela avhandlingen, 86 sidor, går att läsa eller ladda ned

   som PDF.

  ( finns även på http://ex-epsilon.slu.se:8080/archive/00002185/ )

   

   Klagshamn - En studie av kustområdets utveckling från agrara

   näringar tillindustriort i stadens randzon 1890-1979.

   Uppsats C 5 inom projektet sydsvenska kustmiljöer vid

   ekonomiskhistoriska instutionenvid Lunds universitet.

   Helen Hansson Smidinger, 1980.

   Hela avhandlingen, 97 sidor, går att läsa eller ladda ned som

   PDF.