hem

Nästa aktivitet...                   Läs mer

Musèer... Läs mer

Bildarkiv: över 5000 foton... Läs mer

Öppet hus / Loppis: 9 ggr/år... Läs mer

Järn - Olofs affär: ...  Läs mer

20191209_104349

Lokaluthyrning: Festlokal... Läs mer

Odla och äta andra upplagan 2019 bild
da som nu - boken
boksläpp_r
livet i byn
boksläpp 2020

Egenproduktion av böcker... Läs mer

Utställning: Pågående och tidigare. Läs mer

Trädgård: "Månadens" bild...  Läs mer

Insektsbostäder... Läs mer

Bisamhälle   läs mer.

Kvarndalafilm: Se den här.