Avhandlingar


   Klagshamn - En studie av kustområdets utveckling från agrara

   näringar tillindustriort i stadens randzon 1890-1979.

   Uppsats C 5 inom projektet sydsvenska kustmiljöer vid

   ekonomiskhistoriska instutionenvid Lunds universitet.

   Helen Hansson Smidinger, 1980.

   Hela avhandlingen, 97 sidor, går att läsa eller ladda ned som

   PDF.


   Mitt Klagshamn

   Axel Stern, 1980

   Hela boken, 31 sidor, går att läsa eller ladda ned som PDF.


   Kvarndala gård - ur ett trädgårdshistoriskt perspektiv

   Kandidatuppsats 10 p, SLU Alnarp, av Boel Persson,

   februari 2008.

   Hela avhandlingen, 86 sidor, går att läsa eller ladda ned

   som PDF.

  ( finns även på http://ex-epsilon.slu.se:8080/archive/00002185/ )