Böcker

Odla och äta.

Av Anna Andreasson Sjögren och trädgårdscirkeln vid Kvarndala gård.   

Detta är inte en vanlig kokbok utan en kokbok som hör till en

restaurerad trädgård från 1930- och 1940-tal, Kvarndala gård

mitt på Söderslätt i Skåne. Låt er inspireras till att odla och   

äta!                                pris 100 kr.                       

Då som nu.

"Sedan 2008 har trädgårdscirkeln på Kvarndala arbetat med att varsamt restaurera trädgården till som den såg ut under 1930- och 1940-talet. Vi tycker detta är en spännande tid i trädgårdshistorien - en tid då självhushåll och egen odling för lite extra hushållsinkomster fortfarande var vanligt, men som samtidigt inte var så länge sedan. Det finns fortfarande människor som kan berätta och levande växter att återupp-täcka..."                         pris 100 kr.

Tygelsjö - Gårdarna och husens historia.  Del 1.

Boken handlar om hur ägandet och brukandet av gårdarna i 

Tygelsjö har skiftat under århundradenas lopp.

Här kan vi läsa om Knutskan och om kusliga öden på Ödeshill

liksom om Pile-skräddarens bravader. mm.

Boken är illustrerad med bilder och kartor och tar oss längst

tillbaka till "Tyelsse Sochn och by" 1658, när Skåne blev

svenskt.                         pris 200 kr.

Tygelsjö - Gårdarna och husens historia. Del 2.

Boken handlar om husen i Tygelsjö.

Mer eller mindre dråpliga berättelser finns nedtecknade och ger en liten inblick i livet i byn.

Man får veta varför tåget hölls kvar på stationen en gång om året, hur det gick för Otto Pragners Mercedes Benz samt varför Alfred begärde skilsmässa från sin systerMaria. I boken avslöjas vem som ansåg sig vara den enda personen i Tygelsjö, som hade intyg på att vara vid sina sinnens fulla bruk.                        pris 200 kr.

Klagshamn - Husen och gårdarnas historia

Detta är historien om husen i Klagshamn, Västra Klagstorp socken.

Gårdarna byggdes tidigare, men husen kom i huvudsak till under

industriepoken i slutet av 1800-talet fram till slutet av 1930-talet.

Det är också en bok som innehåller namnen på många av dem som

ägde och bodde i husen under denna tid och fram till våra dagar.     

Här berättas också om när hälsovårdsmämnden redovisade bristerna i ett av hyreshusen, som bl a hemsöktes av sandödlor.

Det finns också protokoll från rättstvisten då läkaren som tjänst-

gjorde på sjukstugan under spanska sjukan stämde kommunen på

sitt arvode.

Det har också framkommits att det funnits, inte en, men två möllor

på Möllevägen. Boken är illustrerad med kartor och ca 330 foto.

                                     pris 200 kr.

Tygelsjö - Livet i byn.

Följ med på en resa genom århundraden i Tygelsjö.

Boken är en sammanställning av byns utveckling och hur den har förändrats.

Här berättas om hur invånarna levde och verkade i byn och den omkringliggande landsbygden.

Nedtecknade vardagsbeskrivningar och muntliga berättelser, av byns invånare, har varit ett ovärderligt ursprungsmaterial som gjort det möjligt att sätta sig in i tidigare generationers vardag.

Boken ger en inblick i om hur man levde, arbetade och tänkte, vilka bekymmer och glädjeämnen som fanns.

Vår förhoppning är att den här boken skall inspirera fler att söka vidare i Tygelsjö sockens historia.          

                                    pris  200 kr.


Klagshamn - Husen och gårdarnas historia

Detta är historien om husen och gårdarna i Klagshamn, Tygelsjö socken.


Flera av husen byggdes av Västra Klagstorps Kalkbrotts AB som arbetarbostäder till arbetarna i kalk- och cementindusstrin.


Det är också en bok som innehåller namnen på de som ägde och hyrde in sig i husen under slutet 1800-talet fram till våra dagar. Även de gamla fina byggnaderna som revs på 1970/1980-talet finns redovisade.


Kalkindustrins uppkomst och cementindustrins uppbyggnad fram till  nedläggningen 1938 redovisas i stora drag med bl a anställningsavtal mellan företagen och den legendariske disponent Gad.


Boken är illustrerad med kartor och ca 250 foto.        

                                         pris 200 kr.             Boksläpp länk till youtube.