Kommande

Kvarndala

Kulturhistoriska

Förening.

 

PROGRAM - VÅREN 2020

 


Söndag 9 februari kl 14.00

TEMADAG - Familjen Tapper, fyra generationer i allsvensk fotboll

Staffan Tapper berättar.

Anmälan till Britt-Marie Lydahl, bml@lydcon.se eller 0706-43 17 43.

Deltagarantalet är begränsat. Pris 50 kr inkl kaffe och kaka.

 


Söndag 23 februari kl 11.00–15.00

ÖPPET HUS med LOPPMARKNAD


 

Söndag 8 mars kl 14.00

ÅRSMÖTE

Denna folder utgör stadgeenlig kallelse till samtliga medlemmar. Ärenden enligt stadgarna med redovisning av verksamheten under 2019 samt val av styrelse och övriga funktionärer. Nya medlemmar kan teckna sig före årsmötet och sedan deltaga. Kaffe med bröd serveras. Anmälan om deltagande görs till Bror Olsson 040-46 64 79 eller Britt-Marie Lydahl bml@lydcon.se eller 0706-43 17 43. Efter årsmötesförhandlingarna berättar Barbro och Kjell Wihlborg om ”Naturupplevelser i Dikt, Bild och Ton” och om ”Bygdemål och Skillingtryck”.


 

Söndag 29 mars kl 14.00

Boksläpp - Klagshamn del 2

Presentation av den andra boken om gårdarna och husen i Klagshamn. I denna presenteras husen och dess invånare på den södra sidan av Kalkbrottet samt lite historiska fakta om kalkindustrin. Boken kommer att finnas till försäljning.

 


 

Söndag 26 april kl 11.00–15.00

ÖPPET HUS med LOPPMARKNAD – Hunduppvisning kl 12.00 

Torsdag 7 maj kl 18.30

Vårt älskade bröd – För den goda smaken, hälsan och miljön

Bengt-Göran Carlsson från utbildningsföretaget OrdBildarna och föreningen Allkorn Säd har i tusentals år varit det viktigaste vi fått från odlingsjorden. Vad menas med ett riktigt bra bröd? Recept och smakprov utlovas. Fika finns till försäljning. 

Söndag 17 maj kl 11.00

BYAVANDRING i Klagshamn, söder om kalkbrottet     

Samling på Idrottshallens parkering.

 

 

 

Söndag 24 maj kl 11.00–15.00

ÖPPET HUS med LOPPMARKNAD – Folkdansare kl 11.30 och 13.30


 

Söndag 21 juni kl 11.00–15.00

ÖPPET HUS med LOPPMARKNAD

 


Söndag 28 juni kl 10.00–17.00

Öppen trädgård

Kvarndala deltar i det landsomfattande Tusen Trädgårdar 2020 med öppen trädgård. 

Söndag 26 juli kl 11.00–15.00

ÖPPET HUS med LOPPMARKNAD - Auktion kl 12.00

 
Gratis entré -  Gratis parkering -  Kaffeservering – Korvgrillning