Tygelsjö

Slättbygden här söder om Malmö har gamla anor. Här bodde människor, som brukade

jorden redan på stenåldern. Byarna, som bildats här, indelades på 1200-talet i socknar

med långsträckt utbredning i öst-västlig riktning, från stranden cirka sju km in i landet. 

Från slutet av detta århundrade dyker de flesta by- och sockennamnen upp i skrift, men

har troligen funnits långt tidigare.


Tyelsse är den f n äldsta belagda stavningen på Tygelsjö från 1393. Namnet kan tolkas

ur sammansättningen tye, tuvig mark och lösa, ängsmark: alltså byn vid den tuviga ängen.

Just den tuviga ängen runt bäcken och med sin damm, ”prästavanningen”, mitt i byn har

alltid varit ett markant och ovärderligt inslag i bybilden.


Byns gårdar låg före enskiftet 1804-05 i nummerordning norr och söder om ängen med

gård nr 1 längst i nordost och väderkvarnen, nr 40 (Thyelse weddermölle, belagd 1617)

längst i sydost.