Då och Nu

Kvarndala

Kulturhistoriska

Förening.

Kvarndala då och nu-arkiv,

       

Här presenteras objekt-jämförande foto. tex en fastighets utseende på

        1800 talet kontra dagens utseende. länk.