Klagstorps Kalkbrud

Kvarndala

Kulturhistoriska

Förening.

 

 

Korrespondens från Klagstorp Kalkbruds huvudkontor i Köbenhavn till

  Klagstorp Kalkbrud, Klagstorp. (Senare Klagstorp Kalkbrotts AB)


 


     

     Allt publicerat material finns i Kvarndalas ägor/arkiv. Korrespondens från Klagstorp Kalkbruds huvudkontor i Köbenhavn till

  Klagstorp Kalkbrud, Klagstorp. (Senare Klagstorp Kalkbrotts AB)


        Allt publicerat material finns i Kvarndalas ägor/arkiv.

år  1897  (pdf)

år  1898  (pdf)

år  1899   (pdf)