Ordningsregler

             ORDNINGSREGLER  FÖR  UTHYRNING  AV  LOKALER (april 2019) 


             Max antal personer i stora salen = 100,  cafeterian = 30-35


1. Lokalerna uthyres endast till myndig person för familjefester, bröllop, barndop, 

    barnkalas, konfirmation och begravningar, samt för konferenser och utställningar.


2. Lokalerna uthyres ej för ungdomsfester, övernattning, affärsverksamhet eller politiska   

    sammankomster.


3. Vi förbehåller oss rätten att begära legitimation eller referens i de fall hyresgästen

    inte är känd av oss.


4. Endast den lokal som är hyrd, får användas.


5. Hyresgästen ansvarar för att inga obehöriga personer släpps in i lokalerna och att inga

    ytterdörrar lämnas öppna.


6. Om AV-utrustning önskas användas, skall detta meddelas vid bokningen!


7.  Om flaggning vid festtillfälle önskas, skall detta meddelas vid bokningen!


8.  Rökning är förbjuden i samtliga lokaler. Rökning kan ske utomhus, dock skall alla

     fimpar kastas i därför avsedda askkoppar. Fimpar får ej kastas i trädgården.


9.  Alla former av eldning, på innergården, på serveringsplatsen i söder, på

     parkeringsplats och tillfartsväg samt i trädgården är förbjudna !

     Marschaller får endast ställas upp på av oss anvisad plats. Utomhusgrillning får ske

     på för ändamålet iordningställd plats.


     TÄNK  PÅ  BRANDFARAN!


10.  S.k. rökmaskiner eller bordsfyrverkerier får inte användas, då risk föreligger att

       rök kan utlösa brandlarmet.


11. Skulle brandlarmet p.g.a. oförsiktighet utlösas, är hyresgästen skyldig att betala       

      utryckningskostnaden för s.k. falsklarm.


12. Hyresgästen ansvarar själv för eventuellt kvarglömda saker.


13. Catering och kaffekokning etc. är tillåten, medan tillagning av mat i lokalerna är   

      förbjuden.


14. Vid fester disponeras lokalen fram till kl 02.00. Dock får musik endast spelas fram

      till kl 01.00 och med normal ljudvolym.


15. Flyttning av bord och stolar ingår ej i hyreskostnaden, utan hyresgästen får placera

      dessa efter eget önskemål.      OBS! Nödutgångarna får ej blockeras!


      Bord och stolar skall återställas enligt ursprunglig placering.