bisamhälle

                         

Vårt bisamhälle


Våra bin lever av nektar och pollen från blommor. Nektar innehåller socker som ger bina energi för att orka flyga och bygga upp samhället. Pollen är rikt av protein och samlas in som mat till deras larver och vuxna bin. Bina fäster pollen på benen (pollenbyxor). För att få ihop nektar till ett kilo honung måste de besöka  6-8 miljoner blommor.


Drottningen


Det finns bara en drottning i ett bisamhälle. När hon föds tar hon sin enda flygtur i livet, för att para sig.                                                           

En drottning lägger mellan 2 000-3 000 ägg per dag och upp till 500 000 ägg under sitt femåriga liv.


Bisamhället


Under sommaren finns det mellan 20 000-70 000 bin i kupan. Varje arbetsbi har sin speciella arbetsuppgift i bisamhället. Arbetslivet börjar inne i kupan där arbetsbina håller kupan i rätt temperatur. putsbin och ambin sköter om och matar larver, städar och matar drottningen. Därefter utvecklas de till byggbin som bygger upp celler för nya bin och honung. När gadden och giftblåsan har utvecklats blir de vaktbin och vaktar ingången. Slutligen blir de dragbin/flygbin som flyger ut och hämtar pollen, nektar, propolis och vatten till samhället.


Varför är det så viktigt med bin?


Om det inte finns bin så skulle vi förlora

tillgången till många grödor som utgör en

stor del av vår kost. Pollinerande insekter

har minskat i antal globalt. Detta beror bland annat på färre blomrika miljöer, ökad användning av växtskyddsmedel och klimatförändringar.