Kvarndala

Kvarndala gård i Västra Klagstorps socken är en av sex gårdar, som fick ligga   

kvar i bykärnan vid enskiftet år 1804. Gårdens kringbyggda form har bibehållits   

från den tiden. Enligt en storskifteskarta från år 1788 låg gården inklämd mellan

gård nr 12 i norr och gård nr 10 i söder. Enskifteskartan från 1804 visar att

gården låg kvar på samma ställe som år 1788, medan granngårdarna var

utflyttade. De äldsta uppgifterna om gården, som vi med hjälp av

Malmö Släktforskarförening funnit, daterar sig från slutet av 1600-talet. Enligt 

studier på plats av sakkunnig från Malmö Kulturmiljö, äldre kartmaterial och

fotografier, kan dock konstateras att det troligen endast är delar av bonings-

längan, som härrör från tiden före enskiftet dvs från 1700-talet. Från mitten av

1800-talet finns anteckningar om att gården var i dåligt skick. Det kan därför på

goda grunder antas att övriga byggnader härstammar från 1800-talets senare

hälft och då ersatt äldre uttjänta föregångare. Öster om porten i södra längan låg

en stubbamölla, som dock blåste ner i en storm 1909.

Vid den arkeologiska undersökningen år 2010 i samband med ombyggnaden fann

man grunden till den gamla möllan. Den ligger nu öppen för allmän beskådan. Vid

undersökningarna påträffades också 17 stolphål, varav minst 4 sannolikt här-

stammar från ett gammalt långhus vars historia går tillbaka till medeltiden.

Albert Knaust, som övertog gården den 14 mars 1909, köpte ”Höga Mölla”, en 

vindmölla som stod i Kirseberg i Malmö och monterade upp den på Kvarndalas

ägor, strax väster om gården. 1910 startades malningsverksamheten. Möllan

drevs med vindkraft fram till 1930-talet, då vingarna monterades ner och den

moderniserades och drevs med olja och sedermera med el.


1924 köptes gården med möllan av Nils Bernhard Mårtensson och hans hustru

Gerda. Efter Nils död 1940 fortsattes driften av hustrun med hjälp av sönerna

Gösta och Kurt. Gösta skötte huvudsakligen jordbruket, medan Kurt tog hand om

kvarnrörelsen. Denna upphörde dock helt omkring 1970 och 1991 såldes kvarnen,

som idag är privatbostad. Parallellt utförde bröderna också transporter med häst

och vagn. Bl a sköttes distribution av kol och koks för Martin Hanssons Lanthandel

och snickeriprodukter för Orvar Berggrens Snickerifabrik. Efter moderns död 1975

fortsatte bröderna verksamheten. Gösta blev den, som även i fortsättningen

ägnade sig åt jordbruket. Han utförde samtidigt omfattande kemisk besprutning

för andra lantbrukare. Kurt hade jämsides med arbetet på gården även anställning

som lagerarbetare på närbelägna Svitaverken. Gården brukades fram till början av

1900-talet då jorden arrenderades ut.

Kvarndalas siste enskilde ägare blev således Gösta Mårtensson, som avled den 13

mars 2000. Han var medlem i föreningen sedan starten 1988 och aktiv i våra

studiecirklar. Han deltog, 88 år gammal, i föreningens årsmöte dagen före sin död.

I sitt testamente donerade han gården med tillhörande mark samt såväl yttre som

inre inventarier till vår förening.

 

Ägarhistorik


   1697        Nils Andersson, m h Ingeborg Svensdotter, ägare till nr 11, ½ mantal 

   1728        Pär Svensson (död 1733) m h Ingar Svensdotter

   1742        Johan Hansson (död 1744) m h Ingar Svensdotter  (troligen änka efter

                  Pär Svensson)

   1744        Micael Mårtensson (död 1755) m h Ingar Svensdotter  (troligen änkan

                  efter  Pär Svensson respektive Johan Hansson)

   1755        Jöns Nilsson Schrewelius gifte sig med Johan Hanssons dotter Kierstina

                  Johansdotter och övertog gården

   1767        Per Persson (1735-1794) m h Kierstina Andersdotter 

   1795        Jöns Persson gift(1795) med Per Perssons änka Kierstina Andersdotter

                  (död 1819)

   1810        Jöns Persson (död 1849) överlämnar en del av gården (1/8-dels mantal

                  av 4/8 delar) till styvsonen  Christen Persson (1788-1881)                           

Ca 1820      Jöns Persson drar sig tillbaka som undantagsman och bosätter sig på

                  nr7. Gården delas mellan styvsönerna Christen Persson, 3/16-dels

                  mantal. Christen gifte sig 1821 med Boel Svensdotter.

                  Denna del utgör det som senare kom att kallas Kvarndala.

                  Lars Persson (1783-1845) m h Elna Nilsdotter och

                  Anders Persson (1781-1858) m h Elna Larsdotter                             

    1859       Sven Christensson (son till C. Persson) m h Mätta Olsdotter. Han byggde

                  en stubbamölla strax söder om porten på Kvarndala, troligen 1885, och

                  startade en kvarnrörelse. Möllan blåste ner i en storm 14 november 1909.

     1897      Elof Jeppsson m h Bothilda Svensdotter (dotter till S Christensson).

     1909      Albert Knaust köpte gården 30 nov 1908 med tillträde 14 mars 1909.

                  Därmed gick gården ur den släkts ägo, som brukat den i minst 140 år.

                  Stubbamöllan blåste ner i en storm 14 november 1909.

                  Knaust flyttade då ut ”Höga Mölla” från Kirseberg i Malmö och byggde

                  upp den en bit från Kvarndala, där den fortfarande står. Möllan började

                  mala i V. Klagstorp år 1910 och upphörde sedan omkring 1970.

                  Idag fungerar den som privatbostad.

     1924     Nils Bernhard Mårtensson (1886-1940) och hustrun Gerda

     1940     Gerda Mårtensson (1886-1975)

1975-2000  Sönerna Gösta Mårtensson (1911-2000), Kurt Mårtensson (1921-1995)

     2000-    Kvarndala Kulturhistoriska Förening genom donation av Gösta Mårtensson.

                     

                  Ägarna till gård nr 11 efter uppdelning på Jöns Perssons styvsöner 1822-


                  A         Kvarndala


     1822      Christen Persson (1788-1881), 3/16-dels mantal, m h Boel Svensdotter (död 

                  1869)

     1859      Sven Christensson (1834-1909) m h Mätta Olsdotter (död 1908)

     1897      Elof Jeppsson (1872-1909) m h Bothilda Svensdotter (dotter till Sven

                  Christensson)

     1909      Albert Knaust (1874-1946)

     1924      Nils Bernhard Mårtensson (1886-1940) och hustrun Gerda

     1940      Gerda Mårtensson (1886-1975)

1975-2000  Gösta Mårtensson (1911-2000), Kurt Mårtensson (1921-1995)

     2000-    Kvarndala Kulturhistoriska Förening genom donation av Gösta Mårtensson

                           

                  Delning av gården 1822- (enl. lantmäteriakt 18, år 1846 och 28, år 1867)

 

                  B              Granngård 1


     1822      Anders Persson (1781-1858), 3/16-dels mantal, m h Elna Larsdotter (död 1849)

     1862      Hans Persson (1833-1913) svärson,§§§ m h Hanna Andersdotter (död 1891)

ca 1900      Ola Jönsson, sammanläggning med Åkeshem.

                   Nils Olsson(1887-1954) m familj, kreaturshandlare, var hyresgäst till 1936.

                   Samma år flyttade Hugo Andersson(1906-1991) in och bodde där till 1946.

                   Husen revs 1948.


                   C              Granngård 2, Åkeshem


     1810       Christen Persson blev tilldelad denna del av styvfadern

     1822       Lars Persson (1783-1845), 1/8-dels mantal, m h Elna Nilsdotter

     1845       Änkan Elna Nilsdotter (1783-1854)

     1859       Jacob Åkesson (1819-1875) m h Hanna Nilsdotter

     1875       Änkan Hanna Nilsdotter (1822-1896)

     1885       Ola Jönsson (1861-1941) (svärson) m h Kjersti Jacobsdotter (död 1887)

     1887       Ola Jönsson änkling, omgift (1892) med Karna Andersdotter (död 1945)

     1936       Axel Svensson (1890-1963), arrendator

     1948       Karl Jönsson (1893-1978), son till Ola J, arrenderade ut jorden till sonen Karl-

                   Anders

     1951       Karl-Anders Jönsson (1923-2005) köpte Åkeshem

     1991-      Bröderna Jakobsson