Intention

Kvarndala gårds trädgård med köksträdgård blev igenvuxen bl.a. av sly (dvs. oönskade, frösådda plantor, befintliga träd och buskar i trädgården) gullriset bredde ut sig och likaså gjorde t.ex. murgrönan.

År 2007 gjordes en inventering av Boel Persson (även den finns på hemsidan) och en handlingsplan gjordes upp hur man skulle återställa trädgårdens utseende så som den såg ut under 1930-talet och 1940-talet.

 

En trädgårdscirkel startade 2008 med inriktning på att sköta och bevara en gammal trädgård.

Till vår hjälp vid återställandet av trädgården hade vi gamla fotografier, Bror Olssons goda minne och trädgårdsarkeolog Anna Andreasson Sjögren.

 

En av de första åtgärderna i trädgården var att frilägga gångarna så man kunde komma till överallt, då upptäcktes att det möjligen kunde finnas en dold gång i nordsydlig riktning längs i väster! Samtidigt vidtog arbetet med att röja undan sly och annan oönskad vegetation.

 

Under åren som gått sedan starten har det hänt mycket! Nu kan man inte kalla trädgården för fallfärdig längre.

 

Bland allt som har åstadkommits kan nämnas:

  • Återplantering av hagtornshäcken i väster.      
  • Plantering av buxbom längs gångar och rabatter som saknade sådan.
  • Plantering av lindplantor för att återskapa det forna lusthuset på samma plats där det gamla låg.
  • En kopia av det gamla utedasset har uppförts, dock användes det som trädgårdsförråd numera.
  • Gångarna har belagts med tidstroget grus, Kvidingegrus.
  • En köksträdgård har anlagts.
  • Plantering av oxel som allé vid infarten till gården.
  • Plantering av en pilallé längs Borrebackevägen.Hagtornsplantorna som använts är frösådda sådana, som hittats i trädgården och buxbomsplantorna har tagits från befintliga häckar.

Lindplantorna är identifierade från ett svart-vitt foto som småbladig lind och lusthuset har även fått tidstrogna trädgårdsmöbler.

 

Det fanns en trädgårdsgång i väster under jordlagret! När man grävde hittades samma typ av grus som sedan lades på gångarna, även rader av  befintliga lökväxter antydde platsen för gången. På samma sätt hittade man läget för det gamla lusthuset.

 

I köksträdgården odlar vi gamla sorter av köksväxter som odlades på 1940 talet t. ex.  potatis,olika rotfrukter och mest stolta är vi över potatislöken vars namn kommer från växtsättet, den räntar på samma sätt som potatis!

Vi har också en plantskola där vi förökar trädgårdens växter och lökar. Här finns även gamla växter som odlats i närområdet.

Växter och överskottet vi får av grönsaker säljs på våra loppisdagar.

 

Återigen kan man njuta av trädgården - från tidig vår avlöser växternas blomning varandra. Vintergäck, snöklockor, snödroppar, scilla följs av kejsarkronor, narcisser och tulpaner därefter kommer liljor, pioner, prästkragar och det sista som blommar är gullriset sent på hösten!

 

Vi tar gärna emot studiebesök och guidar även i trädgården.Kvarndala har varit med i Öppna trädgårdar (Limhamn) och Tusen Trädgårdar. Vi ser fram emot nya besök i vår trädgård.

Varmt välkomna är ni även till vår studiecirkel: Att vårda och bevara en gammal trädgård och den som är intresserad av trädgårdsarbete är också välkommen att hjälpa till med skötseln av trädgården onsdagar 10 - 12.

 

Vår inspirerande kokbok "Odla och äta" första upplagan är slutsåld. Andra upplagan finns nu till salu. Trädgårdscirkelns andra bok "Då som nu: Kvarndala Trädgård i tiden" finns till salu på Kvarndala och via näthandel bl. a. hos Bokia.  (se fliken böcker)