Filmade föredrag

                                       

                                


                 Filmade föredrag på Kvarndala:

                    (Länkar till YouTube)

                       
    

     2022 mars 20

             Hur skapa en lättskött trädgåd?     Sara Hall förklarar.            1 tim 59 min    länk


     2021 november 21

             Våra präster i helg och vardag.      Erland Håkansson kåserar. 2 tim 05  min   länk


     2022 mars 06 

            Årsmöte                                        Stadgeenligt årsmöte                  43 min  länk

                                                              Underhållning efter mötet           50 min  länk

     2021 oktober 21

           Nationella genbanken                      genbankskurator Karin Persson,

                                                              SLU berättar om bevarande av

                                                              äldre krukväxter och 

                                                              prydnadslökar.                       1 h 21 min länk

     2021 oktober 12

           "Amatörteatern i Tygelsjö"               Eva Håkansson och

                                                              Sune Wetterlin berättar         1 h 04 min länk


     2020 oktober 22

        "Vårt älskade bröd"                          Bengt-Göran Carlsson          1 h 45 min  länk

                                                                        Ordbildarna,  Allkorn

                                                              Sven-Erik Ericsson                    13 min  länk

     2020 oktober 20

        "Starka kvinnor i Tygelsjö"                Stefan Sandberg berättar          36 min  länk

                                                              Erland Håkanson berättar          58 min  länk


     2020 oktober 4

        ”Boksläpp, Klagshamn –del 2”           Anita Nilsson berättar.              36 min  länk


     2020 september 22

        ”Olof Skoug i vardag och helg”          Tuve Skoug berättar.                49 min länk

        ”Min släkt från Tygelsjö”                    Anita Nilsson berättar.             22 min länk

   

     2019 april 11

         "V.Klagstorp och Kvarndala              Bror Ohlsson berättar.               49 min länk

           - från då till nu"

sidan uppdateras kontinuerligt