Filmade föredrag

                                                        Filmade föredrag på Kvarndala:

                    (Länkar till YouTube)

                       
    

  2024  februari 11

           "Histoien om Tygelsjö"

            från vikingaby till storstadsförort.

            En tidsresa på över 1000 år.

                                                                            Erland Håkansson                         2 tim 08 min

                                                                                                                            länk


  2022 oktober 09

             "Hemvändardag"

           När direktörsvillan blev

           barnrikehus                                 Åse Lo Skarsgård berättar.                    46 min

                                                                                                                           länk

           Reflektioner kring Tygelsjö.           Toni Rhodin                                          23 min

                                                                                                                           länk

           90 år i V:a Klagstorp.                   Bror Olsson                                          38 min

                                                                                                                           länk                                                                                          

     2022 mars 20

             Hur skapa en lättskött trädgåd?     Sara Hall förklarar.                       1 tim 59 min  

                                                                                                                            länk


     2021 november 21

             Våra präster i helg och vardag.      Erland Håkansson kåserar.           2 tim 05  min

                                                                                                                            länk


     2022 mars 06 

            Årsmöte                                        Stadgeenligt årsmöte                           43 min 

                                                                                                                           länk

                                                              Underhållning efter mötet                    50 min

                                                                                                                           länk

     2021 oktober 21

           Nationella genbanken                      genbankskurator Karin Persson,

                                                              SLU berättar om bevarande av

                                                              äldre krukväxter och 

                                                              prydnadslökar.                              1 h 21 min

                                                                                                                           länk

     2021 oktober 12

           "Amatörteatern i Tygelsjö"               Eva Håkansson och

                                                              Sune Wetterlin berättar                 1 h 04 min

                                                                                                                           länk


     2020 oktober 22

        "Vårt älskade bröd"                          Bengt-Göran Carlsson                    1 h 45 min

                                                                                                                           länk

                                                                        Ordbildarna,  Allkorn

                                                              Sven-Erik Ericsson                              13 min

                                                                                                                           länk

     2020 oktober 20

        "Starka kvinnor i Tygelsjö"                Stefan Sandberg berättar                    36 min 

                                                                                                                           länk

                                                              Erland Håkanson berättar                    58 min 

                                                                                                                           länk


     2020 oktober 4

        ”Boksläpp, Klagshamn –del 2”           Anita Nilsson berättar.                        36 min 

                                                                                                                          länk


     2020 september 22

        ”Olof Skoug i vardag och helg”          Tuve Skoug berättar.                          49 min

                                                                                                                          länk

        ”Min släkt från Tygelsjö”                    Anita Nilsson berättar.                        22 min

                                                                                                                          länk

   

     2019 april 11

         "V.Klagstorp och Kvarndala              Bror Ohlsson berättar.                         49 min

                 - från då till nu"                                                                                   länk

           

sidan uppdateras kontinuerligt