Filmade föredrag

                                       

                                


                 Filmade föredrag på Kvarndala:

                    (Länkar till YouTube)

                      
   

     2020 oktober 22

        "Vårt älskade bröd"                           Bengt-Göran Carlsson        1 h 45 min  länk

                                                                        Ordbildarna,  Allkorn

                                                               Sven-Erik Ericsson                  13 min  länk

     2020 oktober 20

        "Starka kvinnor i Tygelsjö"                Stefan Sandberg berättar         36 min  länk

                                                              Erland Håkanson berättar         58 min  länk


     2020 oktober 4

        ”Boksläpp, Klagshamn –del 2”           Anita Nilsson berättar.              36 min  länk


     2020 september 22

        ”Olof Skoug i vardag och helg”          Tuve Skoug berättar.                49 min  länk

        ”Min släkt från Tygelsjö”                    Anita Nilsson berättar.             22 min  länk

   

     2019 april 11

         "V.Klagstorp och Kvarndala              Bror Ohlsson berättar.              49 min  länk

           - från då till nu"

sidan uppdateras kontinuerligt