Filmade föredrag

Kvarndala

Kulturhistoriska

Förening.

                                       

                                


                 Filmade föredrag på Kvarndala:

                    (Länkar till YouTube)

                      
    2019 april 11

         "V.Klagstorp och Kvarndala              Bror Ohlsson berättar.         49 min  länk

           - frånd då till nu"


    2020 september 22

        ”Olof Skoug i vardag och helg”          Tuve Skoug berättar.           49 min  länk

        ”Min släkt från Tygelsjö”                    Anita Nilsson berättar.        22 min  länk

   

    2020 oktober 4

        ”Boksläpp, Klagshamn –del 2”           Anita Nilsson berättar.         36 min  länk

sidan uppdateras kontinuerligt