Kvarndalafilm

Kvarndala

Kulturhistoriska

Förening.

Presentationsfilm över

föreningens verksamhet, 2015.

c:a  14 minuter lång.